Deutsch (DE-CH-AT)Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Az Energetikai Állandó Választottbíróság

2008. év végén a törvényi háttér létrejöttével a Magyar Energia Hivatal megalapította az Energetikai Állandó Választottbíróságot, amely szervezetileg és szakmai tekintetben is független működésével kínál alternatívát az energetikai iparág szereplőinek jogvitáik rendezéséhez. Az energiaipar fejlődése és a szabályozói környezet gyors változásai az energetikai jogviták számának emelkedéséhez vezettek, egyre nagyobb igényt teremtve a piac szereplői közti vitarendezés gyors és ugyanakkor szakmai garanciákkal biztosított elbírálására.

Az Energetikai Állandó Választottbíróság a hozzá forduló felek számára gyors, szakszerű, hiteles és ugyanakkor költséghatékony vitarendezést kínál.

A választottbíróság székhelye Budapesten található, hatásköre a Villamos energiáról és Gázenergiáról szóló törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közti jogvitákra, illetve az engedélyesek és (ipari) nagyfogyasztók közti vitarendezésre terjed ki a jogszabályok értelmében.
Az EÁVB a nemzetközi hatásköri szabályozással élve igyekszik az energetikai kereskedelmi ügyek minél szélesebb körét elérni a CEE régióban, ahol a kereskedelmi választottbíróságok között az EÁVB egyedülálló szakmai referenciákkal szolgálhat.

A választottbíróság egy választottbírói testületből és ennek tagja közül választott 5 fős Elnökségből áll, akik munkáját a Titkárság segíti.
Választottbíróink jogi és egyéb iparági/szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, gyakorló választottbírók, iparági jogászok és iparági szakemberek.
Szakértelmük és gyakorlatuk biztosítéka az EÁVB előtt kezdeményezett ügyek hiteles elbírálásának.

Az eljárás az UNCITRAL – nemzetközi standard eljárási renddel és a hatályos jogszabályokkal összhangban levő Eljárási Szabályzat szerint folyik. Az ítéletek a New York-i Egyezmény alapján egyenrangúak a rendes bíróság vagy más választottbíróság által hozott ítéletekkel és mind Magyarországon, mind külföldön végrehajthatóak.

2015. évi jogszabály módosítás lehetővé tette, hogy az Energetikai Állandó Választottbíróság már nemzetközi ügyekben is eljárjon.

MINTAKLAUZULA:
„Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Energetikai Állandó Választottbíróság kizárólagos eljárásának és döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.”
 
Székhely: 1052 Budapest, Sas u. 10-12.
Postacím: 1365 Budapest, Pf. 743
Telefon/Telefax: 06 1 791 3786
E-mail: titkarsag@eavb.hu Web: www.eavb.hu